Możliwość dofinansowania

Przy realizacji różnych projektów (szkolenia, inwestycje, zakładanie nowych działalności) nie zapominajmy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość pozyskania dofinansowania.
Dotacje tego rodzaju są idealnym wsparciem finansowym dla projektów, które tak czy tak muszą być zrealizowane – a przy odpowiednim aplikowaniu mogą otrzymać dofinansowanie. Poziom dofinansowania jest zróżnicowany w zależności od lokalizacji inwestycji, określonego konkursu, statusu i klasyfikacji wnioskodawcy w ramach MŚP itp.

Z naszą pomocą działa już z sukcesem kilka podmiotów gospodarczych, a istniejące już firmy skorzystały z dużego dofinansowania dedykowanego podnoszeniu kwalifikacji zarówno pracowników jak i pracodawców. Dofinansowane mogą być również usługi oferowane przez IgaBir.

Polecamy się Państwa uwadze.

Create your account