ISO 9001 zarządzanie jakością

Wiele firm, podmiotów publicznych chcąc podkreślić jakość oferowanych usług lub produktów rozważa wdrożenie albo już posiada wdrożone i potwierdzone przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania – potwierdzając spełnianie wymagań określony w międzynarodowych normach ISO np.: ISO 9001.

Firma IGABIR jest gotowa na realizację wdrożenia lub wybranych zagadnień z poniższej oferty.

Wdrożenie systemu ma nie tylko aspekt marketingowy ale faktycznie może wpłynąć na utrzymywanie odpowiedniego poziomu jakości realizowanych procesów w organizacji, w porę zareagować na wypadek powstania niezgodności w danym procesie a także uporządkować (ujednolicić) postępowanie w codziennych czynnościach związanych z bieżącą działalnością firmy – chociażby takich jak zatrudnianie nowych pracowników a co za tym idzie sprawnego wdrożenia ich do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z wypracowanymi standardami.

Część tych organizacji decyduje się na wdrożenie systemów własnymi siłami i ma to zastosowanie wtedy, kiedy może zaangażować pracowników do tego rodzaju zadań, uprzednio kierując ich na stosowne szkolenia. Zaletą tego rodzaju rozwiązania jest to, iż jeżeli będą to pracownicy, którzy dobrze znają swoje organizacje – mogą w ten sposób szybciej przeanalizować zakres i obszar niezbędnego wdrożenia.

Organizacje, które nie mogą zaangażować swoich pracowników, w dużej mierze do prac wdrożeniowych, chętnie korzystają z usług takich firm jak nasza. Przed decyzją o skorzystaniu z konkretnej firmy wdrożeniowej ważne jest aby przekonać się o tym jaki poziom wiedzy fachowej, kultury organizacyjnej prezentuje dana firma. Zaletą takiego rozwiązania jest to, iż jeżeli zostanie wybrana odpowiednia firma to wdrożenie będzie częściowo odciążało pracowników organizacji – słowo „częściowo” jest wpisane celowo ponieważ ciężko sobie wyobrazić efektywne wdrożenie pozbawione całkowicie udziału strony zainteresowanej.

Bez względu na wybrane rozwiązanie wdrożeniowe firma IGABIR jest w stanie pomóc Państwu na każdym etapie – od decyzji o wdrożeniu systemu poprzez cykliczne badanie w formie prowadzonych audytów, aż po nadzorowanie jego aktualności i przydatności.

Jeżeli zechcecie Państwo skorzystać ze wsparcia i pomocy IGABIR poniżej opisane zostały obszary w jakich możemy nawiązać współpracę:

 • rozpoznanie Państwa faktycznych potrzeb związanych z systemami zarządzania lub innymi jakie wynikną podczas spotkań i rozmów;
 • mapowanie procesów;
 • wdrożenie od podstaw systemu zarządzania zgodnie z konkretną normą ISO;
 • wykonanie audytów wewnętrznych zgodnie z opracowanym harmonogramem;
 • wykonanie audytów jako zewnętrzne;
 • rozmowy z pracownikami w sprawach systemowych;
 • aktualizacja dokumentacji;
 • przygotowanie do audytu certyfikującego lub w nadzorze; asysta przy audytach certyfikujących lub nadzorujących;
 • praktyczne szkolenia dla pracowników, w tym na audytorów wewnętrznych;
 • stała opieka nad wdrożonymi systemami czyli pełnienie roli Pełnomocnika ds. ISO, tak jak to było określone w poprzednich wymaganiach norm ISO;
 • lub inne, jakie okażą się niezbędne w danym czasie.

Create your account