ISO / IEC 27001 zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Na początku warto się zorientować o co chodzi z tym „bezpieczeństwem” żeby określić czy i w jakim stopniu jest nam niezbędne. Najlepiej określić to w prostych wyjaśnieniach.

poufność – nie udostępnianie informacji nieupoważnionym;
integralność – zapewnienie, że dane nie zostały zmienione, zniszczone w sposób nieautoryzowany;
dostępność – na żądanie upoważnionych podmiotów dane są dostępne i użyteczne.

Zastanawiasz się czasem nad tym czy:

  • w swojej organizacji (firmie) masz do czynienia z danymi, które wymagają ochrony z przepisów prawa (dane osobowe) lub wymagasz aby były chronione z innych powodów (stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa)?
  • jesteś zainteresowany bezpieczeństwem przetwarzanych danych i chciałbyś zakomunikować swoim pracownikom, że dostrzegasz potrzebę wdrożenia i stosowania zasad, które podnoszą bezpieczeństwo?
  • obecne zasady pozwalają na zachowanie ich poufności, dostępności, integralności – rozliczalności?
  • pracownicy lub współpracownicy przetwarzający dane zostali do tego upoważnieni?
  • chciałbyś przeszkolić swoich pracowników, wspólnie opracować i wdrożyć dokumentacją związaną z przetwarzaniem danych osobowych?
  • system, w którym przetwarzane są dane spełnia określone zasady czy też wymogi przepisów prawa?

Zaproś nas, a my:

  • przedstawimy podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji lub ochroną danych osobowych w sposób przejrzysty, łatwy i praktyczny w formie szkoleniowo- warsztatowej;
  • przeprowadzimy audyt w Twojej organizacji – postaramy się, aby te czynności przebiegały w odpowiedniej atmosferze bez zbędnego stresu i obaw – bo wiemy, że to ważne dla powodzenia tego procesu w aspekcie uzyskiwania pełnej i rzetelnej informacji;
  • opracujemy i wdrożymy ustalone zasady w formie udokumentowanej.

Zakres usługi dopasujemy do faktycznych potrzeb. Jeżeli trzeba będzie to rozszerzymy lub zawęzimy.

Realizujemy z powodzeniem analizy, audyty, wdrożenia i szkolenia w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO / IEC 27001.

Polecamy się Państwa uwadze.

Create your account